Co należy zrobić by zostać członkiem klubu?
-członkiem Klubu może być osoba będąca członkiem organizacji należąca do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, prowadząca hodowlę kur rasy karzełek polski.
-opłacić składkę członkowską (30 zł/rok)
-wypełnić deklarację członkowską i przesłać na adres:
Klub Hodowców Karzełka Polskiego
Chrzanów Pierwszy 122 

23-305 Chrzanów
lub 
 e-mail: karzelekpolski@gmail.com

*w celu pobrania deklaracji członkowskiej proszę kontaktować się z prezesem KHKP.
Kreator stron internetowych - przetestuj