Powstanie Klubu Hodowców Karzełka Polskiego

Dnia 27.01.2013 roku w Kielcach przy okazji Krajowej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza grupa hodowców karzełka polskiego podjęła decyzję o założeniu specjalistycznego Klubu zrzeszającego miłośników i pasjonatów tej pięknej, polskiej rasy kur miniaturowych. Podczas pierwszego spotkania założycielskiego obecni byli: Andrzej Dubiel, Grzegorz Jabłoński, Stanisław Roszkowski, Wojciech Góralski, Ernest Góralski oraz Michał Dudek. Wszyscy zgromadzeni zgodzili się, że tylko wspólne, ukierunkowane działania mogą przynieść efekt w postaci podniesienia jakości pogłowia karzełka polskiego, spopularyzowania jego hodowli głównie w kraju, ale również poza jego granicami. Ustalono, że najważniejszymi celami nowo powstałego Klubu będzie wspólna praca hodowlana zmierzającą do ujednolicenia posiadanego materiału hodowlanego oraz jego selekcja pod kątem obowiązującego standardu, a także popularyzowanie hodowli karzełków polskich wśród społeczeństwa poprzez uczestnictwo w wystawach krajowych i regionalnych. Omówiono podstawowe obszary doskonalenia posiadanego przez hodowców materiału, wyznaczono cele takie jak zielona barwa skoków, bujniejszy i wyższy ogon, wzmożenie działań zmierzających do usunięcia pobielanych zausznic. Wszystkie ustalenia zostały podjęte wspólnie i mają za zadanie służyć pomocą w rejestracji karzełka polskiego w federacji europejskiej.
Zebrani hodowcy poruszyli również kwestie techniczne dotyczące działania Klubu, jego przynależności do odpowiednich struktur należących do PZHGRiDI , stworzenia logo i strony internetowej. Wybrany został również zarząd klubu. Do którego weszli Grzegorz Jabłoński- prezes oraz wyrażający chęć przystąpienia do struktur klubu, ale nieobecni osobiście podczas spotkania Karol Chmielewski- sekretarz oraz Mariusz Pajączkowski- skarbnik. Ustalono elektroniczną drogę komunikacji między osobami zakładającymi Klub. Liderem koordynującym działania Klubu wybrany został kol. Grzegorz Jabłoński, który podjął się zorganizowania struktur Klubu i poinformowania pozostałych hodowców o zakończeniu prac.

Kreator stron internetowych - przetestuj